Oddział Wielkopolski i Lubuski Polskiego Towarzystwa Akupunktury
Prezes PTA Prezesi regionów Oddziały regionalne Członkowie honorowi Współpraca z zagranicąWspółpraca z zagranicą


W dniach 27 - 30 sierpnia 2002 w Instytucie Centrum zdrowia Matki Polki przebywała delegacja Wietnamskiego Instytutu Medycyny Tradycyjnej z Hanoi. Wizyta rozpoczęła współpracę pomiędzy instytutami ICZMP i VITM w ramach umowy rządowej zawartej pomiędzy Polską i Wietnamem. Delegacja wietnamska zjawiła się pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Medycyny Tradycyjnej Prof. Tran Thuy. Ponadto brali w niej udział doc. Nguyen Nhuoc Kim, dr Tran Van Hien, dr Nguyen Thi Minh Tam, dr Vu Nam. W ICZMP przyjmowani byli przez dyrektora Prof. dr hab. n. med. Przemysława Oszukowskiego i z-cę dyrektora ds. lecznictwa dr n.med. Piotra Woźniaka. Celem wizyty było omówienie współpracy dotyczącej stosowania leków opartych na składnikach ziołowych i naturalnych opracowanych przez pracowników Instytutu z Hanoi, przez lekarzy w Polsce oraz współpraca, szkolenie wymiana doświadczeń w zakresie leczenia akupunkturą. Goście zwiedzili Instytut CZMP, zapoznali się z jego naukowymi możliwościami i organizacją pracy. W szczególności zainteresowani byli organizacją pracy i możliwościami stosowania akupunktury w ICZMP. Prof. Tran Thuy i Doc. Nguyen Nhuoc Kim zgodzili się przystąpić do Rady Naukowej czasopisma „Akupunktura Polska”. W czasie pobytu Pani dr Tran Van Hien wygłosiła wykład o historii, etapach rozwoju, tradycji i współczesnych możliwościach tradycyjnej i współczesnej medycyny wietnamskiej oraz przedstawiła strukturę, zadania, możliwości i kierunki badań naukowych Instytutu z Hanoi. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem pracowników ICZMP. W trakcie pobytu w Łodzi goście zwiedzili miasto jego zabytki i ciekawe miejsca. Wizyta zakończyła się zaproszeniem przedstawicieli ICZMP do Instytutu Medycyny Tradycyjnej w Hanoi.© 2006 Copyright PTA. All Rights Reserved.
Created by ewitryna.pl
o pta | dla pacjentów | dla lekarzy | historia | nasi przyjaciele | linki | akupunktura polska