Oddział Wielkopolski i Lubuski Polskiego Towarzystwa Akupunktury
Prezes PTA Prezesi regionów Oddziały regionalne Członkowie honorowi Współpraca z zagranicą
wozniak.jpg
Prof. dr hab. n. med Piotr Woźniak

urodzony 13 maja 1958 roku w Łodzi, w roku 1977 ukończył I LO im Mikołaja Kopernika w Łodzi, a następnie wstąpił na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, który ukończył w 1983 roku.

Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego został zatrudniony w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W latach 1988-1989 przeszedł pełny cykl szkolenia praktycznego i teoretycznego w Stołecznym Centrum Akupunktury w Warszawie w dziedzinie akupunktury i pozostałych metod Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, uzyskując certyfikat stwierdzający nabycie kwalifikacji niezbędnych do samodzielnego leczenia nakłuwaniami.

W latach 1991-1993 pod kierownictwem prof. Mariana Szpakowskiego wykonał w Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) badania mające na celu ocenę skuteczności akupunktury w leczeniu zespołu bólowego miednicy mniejszej u kobiet. Badaniami objęto 164 kobiety leczone uprzednio z powodu przewlekłych stanów zapalnych w Klinice Ginekologii WAM, na Oddziale Ginekologii Obserwacyjno-Izolacyjnej i w Specjalistycznej Przychodni Położnictwa i Chorób Kobiecych CZMP.

Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa światowego tego rodzaju terapia stanów bólowych narządów miednicy mniejszej wykonano po raz pierwszy. Z tego też powodu można uważać pracę dr-a Piotra Woźniaka za oryginalną i pionierską. Uzyskane wyniki otwierają nowe możliwości terapeutyczne. Opinię tę podzieliła również Rada Naukowa Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która 7 stycznia 1995 roku przyznała lek. Piotrowi Woźniakowi stopień doktora medycyny. Wyniki swoich badań przedstawił na V Konferencji Akupunktury w Warszawie w 1995 roku.

Należy dodać, że dr n. med. Piotr Woźniak jest autorem lub współautorem 224 publikacji na temat położnictwa, ginekologii i akupunktury opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych Omawiając sylwetkę dr Woźniaka uwzględnić również warto aspekt społeczny jego działalności i jego wkład do prac Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Dr Woźniak w latach 1991-1995 był wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Akupunktury, a w roku 1995 został prezesem tego Oddziału.
Od roku 1998 pełni funkcję Dyrektora d.s. Lecznictwa Instytutu CZMP w Łodzi. W tym samym roku został wiceprezesem, a w 2001 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Dużym wydarzeniem był fakt wznowienia po kilkuletniej przerwie wydawania kwartalnika „Akupunktura Polska" w roku 1995 jako organu prasowego PTA. Stanowisko redaktora naczelnego tego czasopisma powierzono doktorowi Piotrowi Woźniakowi.
W trakcie swojej działalności na rzecz PTA, był organizatorem konferencji naukowych w Instytucie CZMP w latach 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002.

W 2000r otrzymał tytuł Doctor of Science nadany przez Indian Academy of Acupuncture Science za całokształt dorobku naukowego i dokonania na rzecz rozwoju i propagowania akupunktury.
Od 2001r jest członkiem Rady Doradców Indyjskiej Akademii Akupunktury.

W czasie prezesury dr. Woźniaka udało się nawiązać współpracę z
The World Association of Chinese Medicine - z prof. Chen Zhen Xiang i prof. Zhou Zong oraz rozpoczęto stałą współpracę z
prof T. T. Ang z Singapuru
prof. Justin Morais z Singapuru,
prof. Sir. dr P.B. Lohiya z Aurangabadu - Indie,
prof. Steven K.H. Aung z Edmonton -Kanada,
prof. Tran Thuy z Hanoi.
dr. Lusina Chju Lily z Moskwy.
Rozwinięto współpracę z prof. A. Sivakovem z Mińska oraz prof. N. Nickolaevem z Rygi.

Dorobek naukowy
© 2006 Copyright PTA. All Rights Reserved.
Created by ewitryna.pl
o pta | dla pacjentów | dla lekarzy | historia | nasi przyjaciele | linki | akupunktura polska