OFICJALNY
PERIODYK
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
AKUPUNKTURY

No. 1 (30), 2004


     
 

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

REDAGUJE KOLEGIUM W SKŁADZIE

 

Redaktor Naczelny-

dr n. med. Piotr Woźniak

Z-ca Red. Nacz.-

prof.  dr hab. med. Przemysław Oszukowski

Z-ca Red. Nacz.-

dr n. med. Janina Wielka

Redaktor -

dr hab. n. med. Piotr Oszukowski

dr n. med. Grzegorz  Stachowiak

lek. med. Łukasz Kmieciak

Redaktor koordynujący 

- Piotr Wrzeszcz

Sekretariat redakcji 

- Małgorzata Cyrulińska

 

 

DRUK I OPRAWA

 

INSTYTUT CZMP

SEKCJA POLIGRAFII

Skład komputerowy i łamanie

Lidia Gałęska, Piotr Wrzeszcz

 

PROJEKT OKŁADKI

Krzysztof Rajpold

Aneta Małachowska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z częœci tej publikacji nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, nagrywana, fotografowana) bez uzyskania zgody wydawcy.

Redakcja nie zwraca zamówionych materiałów.

 
     
Na poczatek strony do góry Napisz do nas Strona Główna Akupunktura Polska 2003 do góryNa poczatek strony