OFICJALNY
PERIODYK
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
AKUPUNKTURY

No. 1 (30), 2004


     
 

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Szanowni Państwo.

 Oddaję Wam do rąk kolejny numer naszego pisma. Gazeta nasza dociera już do Chin, Indii, Singapuru, Wiet-namu, Tajlandii, Kanady, Rosji, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Niemiec i Włoch.
Od 1 maja 2004 weszliśmy do wspólnoty europejskiej. Znajdzie to odbicie w różnych sferach naszego życia, także dla pracy lekarzy. Z jednej strony możliwości wyjazdu dla nas z drugiej strony prawo przyjazdu i pracy lekarzy z unii do Polski. Rozpoczęły się różne dyskusje na temat miejsca akupunktury w ogólnej medycynie, jej umocowania prawnego w innych krajach europejskich, przyszłości i możliwości jej rozwoju w Polsce. Zgodnie z projektem Ministra Zdrowia akupunktura ma stać się umiejętnością, są jednak głosy i to ze środowiska lekarskiego przeciwne takiemu rozwiązaniu. Mam nadzieje, że podobnie jak w Europie i na całym świecie akupunktura będzie mogła w Polsce rozwijać się bez przeszkód i jej stosowanie jak przez ostatnie 25 lat przyczyni się do poprawy stanu zdrowia polskiego pacjenta.
Jak zawsze z ogromną radością zawiadamiam Państwa o nowych członkach Rady Naukowej. Do szacownego grona dołączył Profesor dr hab.n.med. Stanisław Orkisz – Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Pełni funkcję kierownika Zakładu Anatomii Porównawczej i Topograficznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kolejnym członkiwm zostal Profesor Chu Quoc Truong – Dyrektor Narodowego Szpitala Medycyny Tradycyjnej – Instytutu Naukowo-Badawczego w Hanoi, w Wietnamie. Ponawiam prośbę o przysyłanie wyników prac badawczych, poglądowych, opisów przypadków listów do redakcji. Przypominam o rejestracji kolegów lekarzy na stronie www., będzie ona aktywowana po potwierdzeniu prawdziwości danych przez Prezesa

 

 
     
Na poczatek strony do góry Napisz do nas Strona Główna Akupunktura Polska 2003 do góryNa poczatek strony